Život průmyslového města se do značné míry odvíjí od výkonnosti místní továrny se všemi pozitivy a negativy.
Největší město regionu se potýká se vzrůstající anonymitou a se vznikem sociálně vyloučených lokalit. K větším problémům však nedochází.
Město je postihnuto vysokou nezaměstnaností a existencí sociálně vyloučené lokality. Tyto skutečnosti mají daleko do idylického soužití.
Jeseník je na první pohled bez větších problémů. Geografická odříznutost přispívá k tomu, že Jeseník je často vnímán jako zapomenutá periferie
Město obklopené horami představuje poklidný život podhorského města spojeného s nostalgií dob minulých.
Geograficky odříznuté město představuje idylický život podhorského města – problémy se však Zlatým Horám nevyhýbají.
Město na hranicích s Polskem i přes existenci sociálně vyloučené lokality trápí spíše omezené kulturní vyžití a dopravní obslužnost.
Město na hranici mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem trápí zejména špatná dopravní obslužnost a vysoká nezaměstnanost.
Javorník leží na samém okraji Jesenicka a ze všech zkoumaných míst patří mezi ty nejzapadlejší. Tématika sociálního vyloučení zde latentně bublá pod pokličkou.