Břidličná

Výsledek voleb

V obci Břidličná tři nejúspěšnější politická uskupení dosáhla relativně podobného volebního výsledku.

Povolební vyjednávání v Břidličné zkomplikovala „emočně vypjatá situace:“ „Naposledy se den před komunálními volbami objevil hanlivý pamflet vylepený [po městě]. Starostu Bohumila Kamence viní neznámý pisatel ze zvýhodňování jeho syna, napadá manželku místostarosty Opatrného, šije též do rodiny Dušana Blažka ze Správy domů Břidličná a jeho manželky.” V tomto kontextu je příhodné zmínit také reakci na zmíněný pamflet – anonymní leták vylepený v obci, který odsuzuje „populisty, pomlouvače a udavače,“ kteří „v rámci předvolebního boje házejí špínu na své konkurenty, … píšou různé, ponejvíc smyšlené hanopisy, aniž by se sami jakkoliv zasloužili o blaho svého města“ a „šíří [tak] paniku.“

Starostou města byl jednomyslně zvolen Miroslav Kladníček za KSČM; místostarostkou byla jednomyslně zvolena Jana Jiřičná za Sdružení Břidličná. V radě města usedli také Ferdinand György a Ivo Winkler (oba za SPOLEK PRO ROZVOJ SPORTU, KULTURY A MĚSTA BŘIDLIČNÉ) a Antonín Králík (“Pro naše město”). Bývalý starosta Kamenec se stal jedním ze zastupitelů obce.

Volební kampaň

Předvolební kampani v obci Břidličná byla poněkud omezená, nicméně některá společná témata z ní vyvstávají. SPOLEK PRO ROZVOJ SPORTU, KULTURY A MĚSTA BŘIDLIČNÉ prosazoval dokončení všech projektů rozpracovaných stávajícím zastupitelstvem (zejm. dokončení rekonstrukce dílčích staveb v obci). Ve svém programu spolek dále uvádí: „Budeme prosazovat, aby vedení radnice a městských společností vedlo politiku bez rodinkaření, otevřenou, vstřícnou občanům, jejich podnětům, připomínkám.“ Program se dále zaměřoval na kvalitnější správu města a „dohledatelnost osobní zodpovědnosti za kritizované skutečnosti.“ Vedle tématu dopravní infrastruktury a změny pěší zóny ve městě se program také věnuje bezpečnosti, které má být docíleno „rozšíření[m] kamerového systému na kritická místa města“ a projednáním možnosti opětovného zřízení služebny Policie ČR ve městě. Své místo si v programu našla také prevence kriminality skrze podporu města projektům využití volného času a obecně podpora společenského, kulturního a sportovního života ve městě. Zdravotnické a sociální potřeby občanů jsou zmíněny pouze v obecné rovině: spolek slibuje jejich zajištění. Také téma nezaměstnanosti a jejího řešení se v programu promítlo: „Pokusíme se o navázání těsnější spolupráce s dominantními zaměstnavateli v regionu.“

Sdružení Břidličná ve své desítce témat prosazovalo podporu aktivním spolkům, klubům a oddílům v obci a konkrétně také nízkoprahovému centru pro děti a mládež. Vedle zlepšení kvality pozemních komunikací a sportovního areálu a podpory akceschopnosti dobrovolných hasičů se program věnoval také tématu bezpečnosti: „Zajistíme Vám i Vašim dětem vyšší bezpečí. A to i o víkendech!“ Tématu nezaměstnanosti se dotýká zmíněná podpora drobných a středních podnikatelů. Sdružení Břidličná také slibuje zlepšení údržby městského majetku.

(KDU-ČSL také měli leták, ale žádný obsah)

Téma vyčleňování

Problematika vyčleňování z volebních programů není zřejmá. Politické subjekty v obci Břidličná reflektovaly potřebu zlepšit bezpečnostní situaci a prevenci kriminality. Politický souboj se nicméně sehrál spíše o transparentnost ve správě obce a zejména vymýcení „rodinkaření“ a posílení vstřícnosti úřadu vůči občanům. Význam problematiky nezaměstnanosti je také zřejmý, nicméně větší roli hrály v politickém souboji osobní půtky a osočování, které s vylučováním osob na okraji společnosti patrně nesouvisí. Místní obyvatelé spatřují problémy Břidličné v jiných – z hlediska každodenního života podstatnějších – oblastech, jakými je např. Nezaměstnanost, dopravní obslužnost.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 STAN 3 19.87 bez zmínky
2 SNK pro Břidličnou 3 19.56 bez zmínky
3 Spolek pro rozvoj sportu kultury a sportu v městě Břidličné 3 17.46 Mírné – kamerový systém na kritických místech, posílení Policie ČR
4 KSČM 2 13.86 bez zmínky
5 ČSSD 2 10.89 bez zmínky
6 Sdružení Břidličná 1 9.76 velmi mírné – zajištění bezpečnosti dětí
7 KDU-ČSL 1 8.58 bez zmínky

Břidličná - volební zisk

Břidličná - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.