Bruntál

Přehled

Patrně největším tématem v Bruntále je, podobně jako ve zbytku regionu, dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, což se také výrazně promítlo v předvolební kampani. Politická uskupení před volbami nabízela řadu řešení tohoto problému, přičemž největší důraz byl kladen na rozvoj průmyslových oblastí a zlepšení podmínek pro příliv investorů. Dalším problémem je odliv obyvatel z města, téma, které v kampani sice zaznělo, nicméně nesehrálo tak zásadní roli, jako např. nepříznivá bezpečnostní situace ve městě, problém s hazardem, či vyřešení dopravní situace ve městě a potřeba zkvalitnění sociálních služeb a vzdělání. Nicméně úbytek obyvatel „nebyl tak dramatický, jako v ostatních okresních městech kraje” a počet obydlených bytů mezi roky 2001 a 2011 navíc mírně vzrostl (z 6621 na 6914 obydlených bytových jednotek).

Výsledek voleb

Citelný volební propad zaznamenaly zejména pravicové strany ODS a TOP 09, které nezískaly žádný mandát, přestože ODS volbách obhajovala mandáty tři a TOP 09 dva. O tři mandáty méně než v minulých volbách získala také ČSSD. Koalici vytvořily čtyři nejúspěšnější politické subjekty s výjimkou třetí nejúspěšnější strany, KSČM – konkrétně BRUNTÁL 2014, ANO 2011, ČSSD a hnutí PROZMĚNU. V čele radnice pokračuje v novém volebním období lídr vítězného uskupení Petr Rys.

Volební kampaň

Sdružení BRUNTÁL 2014 před volbami zdůrazňovalo především bezpečnost, zaměstnanost a investice do majetku. Petr Rys, lídr vítězného uskupení, sdělil, že hlavní prioritou je „bezpečnost všech slušných lidí,“ s tím, že by rád navázal na řešení zahájená v předchozím volebním období, zejména „další posílení městské policie o asistenty prevence kriminality” či rozšíření kamerového systému. Další prioritou je také řešení problému nezaměstnanosti. Rys nastínil několik možných řešení, například rozšiřování průmyslových ploch, spolupráce s agenturou CzechInvest, oslovování investorů prostřednictvím zahraničních hospodářských komor a podpora existujících firem. Jedním z bodů volebního programu bylo mimo jiné také „[r]eferendum o zákazu hracích automatů a videoloterijních terminálů” - přičemž také předvolební bannery hlásaly „Bruntál – město bez hazardu.“„Motivační přístup k sociálním dávkám vyplácených Úřadem práce” byl dalším bodem, který se týká sociální problematiky. Na předvolebních plakátech tak sdružení propagovalo „Část sociálních dávek za práci pro město.“

Velkými tématy hnutí ANO 2011 v Bruntále byla také nezaměstnanost, bezpečnost a nutnosti zajistit „sociálně spravedlivé město s jasnými pravidly pro všechny,“ přičemž program konkrétně zmiňuje využití „osvědčen[ých] příklad[ů] z tuzemska a zahraničí pro začlenění sociálně vyloučených skupin“. Tato témata rezonovala také na setkání lídra hnutí Andreje Babiše s občany Bruntálu, kde pan Babiš hovořil o potřebě zaměřit se na řešení nezaměstnanosti a přilákání investorů: „Velký problém je nezaměstnanost! Musíme být aktivní a přivést investory! Chci nastavit mechanizmy, abychom mohli investovat, abychom mohli prosadit zákony, abychom mohli podnikat za stejných podmínek. Jsem politik, mám a vyznávám pravicové myšlenky, ale mám vysoce vyvinuté sociální cítění. Investoval jsem, aby lidé měli práci.“ Vzpomněl také potřebu „postarat [se]o lidi, o seniory, aby měli důstojný důchod.“ Strategie pro boj s nezaměstnaností obsahují podobné prvky, které zmiňoval lídr sdružení BRUNTÁL 2014 (rozvoj podnikatelských zón, spolupráce s agenturou CzechInvest, Hospodářskou komorou a přímé oslovení investorů, ale navíc také čerpání z Evropských fondů a podpora dialogu mezi Úřadem práce a firmami).Také hazard, které je podle Babišových slov „svinstvo,“ se stal tématem hnutí ANO 2011, které proti němu podle slov lídra hnutí navrhuje nový zákon. V oblasti bezpečnosti ANO před volbami zdůrazňovalo zejména „důsledné a pravidelné kontroly dětských hřišť a městského parku hlavně ve večerních hodinách.“ Také problematika sociálního bydlení se stala jedním z bodů předvolebního programu ANO 2011 v Bruntále. Podnikání s ním by mělo být eliminováno, přičemž ANO předloží návrhy legislativních úprav. Nicméně navzdory relativně podrobně rozpracovanému volebnímu programu a bohatým slibům na webových stránkách hnutí působila strohá pozvánka k volbám ve městě poněkud kontrastně.

Kampaň voličsky třetí nejúspěšnější strany v Bruntále, KSČM, byla nevýrazná – v ulicích předvolební materiály této strany nebyly viditelné a ani na webu není program pro komunální volby k nalezení.

ČSSD na svých billboardech ve městě proklamovala „krásnější město“ a „spokojené lidi.“ Prvním bodem volebního programu na webu je bezpečnost a prevence kriminality, které má být mj. dosaženo zvýšením počtu kamer a počtu strážníků „v problémových dnech a v problémových lokalitách.“ Dopravní obslužnost a školství, kultura a sport jsou dalšími body programu. Snížení nezaměstnanosti je představeno v rámci investiční výstavby a rozvoje města a má jí být dosaženo „dobudováním průmyslových zón a jejich nabídky novým investorům“ za dotačního přispění Moravskoslezského kraje nebo státu. Možná poněkud překvapivě pro sociální demokracii je téma oblasti bydlení a sociálních služeb zařazeno na chvostu programu a věnuje se zejména seniorům, nezdražováním nájemného v městských bytech nad míru inflace, modernizaci bytového fondu; program zmiňuje také podporu všem neziskovým organizacím zajišťujícím sociální služby.

Hnutí PROZMĚNU ve své kampani také kladlo důraz na zvýšení bezpečnosti ve městě, důraznou kontrolu rozdělování a čerpání rozpočtu města a řešení dopravní situace v Bruntále. Z oblasti nezaměstnanosti a sociální problematiky letáky zmiňovaly „analýz[u] sociálních služeb a hledání řešení“ (bez dalších podrobností), „[upřednostnění] občan[ů] našeho města při nabídce pracovních příležitostí“ a „zjednodušení přidělování bytů pro pracující.“

Úsvit přímé demokracie ve své kampani nezmiňoval konkrétní problémy. Vedle hesla „Postavme Bruntál na nohy“ v ulicích program na webových stránkách hnutí také nabízel řešení nezaměstnanosti skrze výstavbu průmyslové zóny, snížení nájmů v městských bytech a bezpečnost občanů. Lídr Úsvitu Tomio Okamura s občany také debatoval osobně při své návštěvě Bruntálu.

Téma vyčleňování

Navzdory tomu, že mnohá z významných politických uskupení v Bruntále ve svých předvolebních kampaních zmiňovala problémy v sociální oblasti a otevřeně akcentovala potřebu řešit bezpečnostní situaci ve městě, žádné se nepustilo do přímého osočování skupin obyvatel, které jsou většinovou společností vnímané jako potenciálně „problémové.“ Ze zmínek nově zvoleného starosty, i na základě rozhovorů s několika občany Bruntálu, je přitom patrné, že toto téma ve městě rezonuje. Dlouhodobě vysoká nezaměstnanost ve městě nicméně pravděpodobně dále bude podrývat konkrétní snahy nově zvolených politiků, jako např. zmiňovaný boj s hazardem a kriminalitou.

Je tak s podivem, že i přes kandidaturu hnutí Úsvit a Republikánů nebyla tato problematika vyčleňování nijak výrazně zmiňována.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 Sdružení STAN 8 21.76 ano velmi mírné – pouze část dávek formou práce pro město
2 ANO 2011 5 15.41 ano bez zmínky
3 KSČM 5 13.85 ne bez zmínky
4 ČSSD 4 11.57 ano bez zmínky
5 PROZMĚNU 3 9.1 ano velmi mírné – zvýšení bezpečnosti
6 ÚSVIT 2 7.88 ne bez zmínky
7 Otevřená radnice 0 4.28 - bez zmínky
8 ODS 0 3.94 - bez zmínky
9 TOP 09 0 3.54 - bez zmínky
10 KDU-ČSL 0 2.95 - bez zmínky
11 REPUBLIKÁNI 0 2.82 - velmi mírné – bezpečnost ve městě
12 Moderní společnost 0 1.6 - bez zmínky
13 NEZÁVISLÍ 0 1.24 - bez zmínky

Bruntál - volební zisk

Bruntál - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.