Budišov nad Budišovkou

K 1. lednu 2014 měl Budišov nad Budišovkou 2 994 obyvatel. Úroveň nezaměstnanosti byla na úrovni 19.31 % a představuje jednu z klíčových výzev, kterým město čelí. Silně zde rezonuje i problematika soužití s romskou menšinou. V červnu 2014 se ve městě v této souvislosti uskutečnily dva pochody – jeden protiromský a jeden Romy bránící. Pochody reagovaly na nevyjasněné úmrtí jednoho z místních občanů, přičemž stále dochází k obviňování mezi majoritní společností a romskou komunitou. Mezi další témata předvolební kampaně patřila bezpečnost v obci a situace ve vzdělávání. Ve městě se nachází rostoucí sociálně vyloučená lokalita ve formě rozlehlé ubytovny.

Voleb se účastnilo pět politických subjektů, z nichž všem se podařilo do zastupitelstva dostat své zástupce. Vítězně z voleb vyšlo Sdružení nezávislých kandidátů Budišovsko s pěti mandáty, dále pak KDU-ČSL se čtyřmi, ODS se třemi, KSČM se dvěma a ČSSD s jedním. KDU-ČSL a KSČM ve svých programech apelují na otevřenost a slušnost radnice. To, že se jedná o zásadní téma města potvrzují i rozhovory s místními obyvateli. Právě místní obyvatelé též zdůrazňují opuštění politikaření za hlavní výzvu Budišova.

Téma vyčleňování

Vítězné SNK Budišovsko bylo zároveň subjektem, který se ve svém programu věnoval problematice sociálního začleňování a sociálního vyloučení nejkomplexněji ze všech výše zmíněných, a to včetně návrhů praktických řešení situace. SNK Budišovsko v části svého programového dokumentu věnované bezpečnosti ve městě deklaruje, že hodlá zavést asistenty prevence kriminality pro práci s „nepřizpůsobivými“ občany. Dále chce SNK Budišovsko zavést důkladné kontroly a regulace ubytoven se „sociálně slabými občany tak, aby nedocházelo k neustálému přílivu nepřizpůsobivých občanů“. „Nepřizpůsobiví“ občané by se měli zapojit do veřejně prospěšných prací v návaznosti na čerpání sociálních dávek. ČSSD se prosazuje zvýšení bezpečnosti ve městě, ale konkrétně tento bod nerozvádí.

Budišov nad Budišovkou vykazuje ze všech sledovaných měst nejrizikovější příznaky sociálního pnutí. Velmi vysoká nezaměstnanost, odříznutost od okolního světa a rostoucí sociálně vyloučená lokalita. Je tak otázkou času, kdy dojde k dalšímu prohloubení problému. Je nicméně s podivem, že i přes místní obyvatelé identifikují jiné než sociální otázky za hlavní jablko sváru města.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 SNK Budišovsko 5 28.64 ano asistenti prevence kriminality pro práci s „nepřizpůsobivými“ občany; proti přílivu dalších nepřizpůsobivých obyvatel
2 KDU-ČSL 4 24.56 bez zmínky
3 ODS 3 22.44 ano bez zmínky
4 KSČM 2 15.84 ano bez zmínky
5 ČSSD 1 8.5 ano bez zmínky

Budišov nad Budišovkou - volební zisk

Budišov nad Budišovkou - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.