Javorník

Ve volbách kandidovalo celkem 13 politických subjektů, přičemž 9 z nich bylo úspěšných v překonání 5 % hranice. Ve městě žilo v roce 2013 téměř 3 tisíce obyvatel, konkrétně 2909. Město se potýká s i na Jesenicko vysokou nezaměstnaností a to 16 %. Agentura pro sociální začleňování označila Javorník za rizikové místo pro vznik sociálně vyloučené lokality.

Volební kampaň

Z Javorníku to je do Jeseníku 30 kilometrů, z Javorníku je nedaleko pouze do Polska. Hlavní témata voleb se dotýkala povzbuzení podnikatelské činnosti a tvorbě pracovních míst. Dalším charakteristickým rysem kampaně byl důraz na dílčí problémy – stavba přechodu, úprava a dokončení rekreačních zařízení a posílení komunitního života. Vítězná strana starostky Ireny Karešové, Občané pro město, měla prosazovala ve volbách rozvoj města, aby v něm zůstávala i mladá generace. Sdružení BAJA Ženy Javornicka vstupovalo do voleb s heslem „s úsměvem a prakticky“. Ostatní strany sice také zdůrazňovaly potřebu posílení místního života a kulturní rozvoj, ale ve větší míře upozorňovaly na problémy nebo špatné mezilidské vztahy mezi jednotlivými politickými stranami.

Tento fakt ilustruje v Jesenickém a Šumperském deníku zveřejněné roztržka mezi Irenou Karešovou (Občané pro město) a bývalým starostou Jiřím Jurou z SNK ED. Spor mezi opozicí a vládnoucí koalicí se týkal zejména dotační politiky města, využitím budovy bývalé celnice a otázky služebny Policie ČR. O ne příliš přívětivé společenské situaci vypovídá vysoký počet kandidujících subjektů – např. Rybáři Javorník nebo několik hnutí implikující podporu komunitního života: Volba pro město, Patrioti PRO Javorník, Občané pro město, Pro občany Javornicka.

Téma vyčleňování

Mezi tyto problémy patří i fakt, že v roce 2012 byla ve městě zrušena služebna Policie ČR, s čímž souvisí zvýšené pnutí mezi obyvateli města. Ačkoli není tato problematika z volebních programů primárně patrná, uskutečněné rozhovory s místními obyvateli ukázaly, že problematika tzv. Sociálně nepřizpůsobivých je ve městě výrazným problémem. Ku příkladu hnutí ANO 2011 tento bod uvedlo hned na první místo svého programu – prosazení opatření ke, která povedou ke snížení rizik společensky nežádoucích jevů u sociálně vyloučených obyvatel. Další dvě uskupení se k této problematice vyjadřují ve následovně: „Chceme pořádek, klid a bezpečí“ - hnutí Patrioti PRO Javorník a „musíme zabránit neustálému přísunu nepřizpůsobivých obyvatel do Javorníku“ - hnutí Pro občany Javornicka. Patrioti se do zastupitelstva nedostali, druhé jmenované hnutí získalo 9,2 % hlasů. V případě hnutí Patriotů je zajímavý fakt, že jako jediné uskupení podporuje navázání užších vazeb se sousedícím Polskem. Ačkoli není problematika vyloučení namířena proti Romům, ve výše zmíněných případech se hnutí přiklánějí k jasnému označení skupiny sociálně vyloučených. Až z rozhovorů s místními obyvateli vyplývá na povrch, že se místním lidem vadí zejména Romové z okolních obcí, kteří se „stahují“ do Javorníku. Nejedná se tedy ve většině případů o místní obyvatele s vytvořenými vazbami na místo trvalého bydliště. Odlehlost regionu a vysoká míra migrace osob bez vytvořených sociálních vazeb vytváří nebezpečí zhoršení situace. V rovině tematizace této problematiky politickými stranami zatím nedochází k zásadnímu vybočení z mainstreamu, nicméně riziku budoucí eskalace je relativně vysoké. Tento fakt podporují zmíněné 3 strany, které tuto problematiku explicitně zmínily ve svém programu. Je však evidentní, že strany se jednotlivá hnutí cílí na obyvatele, kteří se buď v Javorníku trvale nezdržují nebo – dle jejich názoru – nejeví zájem o začlenění do místního života. Obdobně jako v případě Zlatých Hor se ukazuje, nakolik je zásadní utváření místní identifikace a komunitní život jakožto prevence vyčlenění.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 OBČANÉ PRO MĚSTO 3 16.09 ne bez zmínky
2 SNK Evropští demokraté 3 14.46 ano -
3 ANO 2011 2 10.49 ano Mírná – proti těm, kteří vykazují negativní jevy
4 Pro občany Javornicka 2 9.2 přísunu nepřizpůsobivých obyvatel do Javorníku
5 KSČM 1 8.71 bez zmínky
6 Nestraníci 1 7.23 bez zmínky
7 ODS 1 5.83 -
8 KDU-ČSL 1 5.61 bez zmínky
9 ČSSD 1 5.42 bez zmínky
10 Patrioti PRO Javorník 0 4.91 - velmi mírné -posílení bezpečnosti
11 Rybáři Javorník 0 4.69 - -
12 OS BAJA 0 4.08 - bez zmínky
13 Volba pro město 0 3.22 - bez zmínky

Javorník - volební zisk

Javorník - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.