Jeseník

Okresní město čítalo 11557 obyvatel v roce 2013, míra nezaměstnanosti dosahovala 9,6 %, tedy nadprůměrnou hodnotu celorepublikového průměru. V Jeseníku kandidovalo v komunálních volbách 10 uskupení, přičemž pouze Strana svobodných občanů nepřekonala 5% hranici.

Volební kampaň

Volební kampaň byla všemi politickými stranami cílena na praktické otázky života okresního města. Kromě obligátní dopravní obslužnosti a nezaměstnanosti se témata soustředila na efektivní a otevřené fungování města. Další oblastí byl rozvoj turistického ruchu a lázeňství jako možnosti pracovních míst pro region. Starostka za ČSSD Marie Fomiczewová se pokoušela zaujmout voliče „otevřeností a slušností“ radnice. Hnutí ANO v čele s Adamem Kalousem prosazovalo jako hlavní téma snížení počtu zastupitelů, transparentní hospodaření a zlepšení ekonomické situace. Hlavním bodem kampaně byl příjezd Andreje Babiše, který dle svých slov sice nezná dopodrobna problémy regionu, ale bude se zasazovat o zlepšení ekonomické situace. Jesenické TOP 09 kromě „víme, kam jdeme“ lákala na koncert Leony Machálkové. Dlouholetý člen vedení radnice Petr Procházka za ODS se soustředil zejména na problematiku výstavby sportovní haly. Není bez zajímavosti, že Petr Procházka je jednou z hlavních postav Jesenicka věnující se poválečné historii. Právě problematika místní identifikace s Jeseníkem jako lázeňského města byla významným tématem pro nezávislé iniciativy.

Hnutí Nezávislí – Jeseník kupříkladu prosazují opatření ke zvýšení prevence kriminality a negativních jevů, které narušují obrázek klidného lázeňského města. Sdružení Občané Jesenicku (Zelení a Pitráti) se věnovali poklidnému rozvoji v sounáležitosti s okolní přírodou jako hlavnímu tématu své kampaně. Uskupení Pro Jeseník překvapivě v kampani navazovalo na předválečnou historii s odkazem na bohatou historii. KSČM se ve svém programu jako jediná strana věnovala výrazně sociální oblasti – vytvoření sociálního bydlení.

Výsledná koalice je utvořena ze stran ANO, ODS, TOP 09, Nezávislí – Jeseník, KDU-ČSL, v zastupitelstvu má pohodlnou většinu 14 z 25 hlasů.

Téma vyčleňování

Žádná ze stran se explicitně nevěnovala otázce vyčlenění nebo jiným sociálním problémům. Témata kampaně byla vedena velmi prakticky s důrazem na klidný rozvoj města. Je poněkud překvapivé, že téma sociálních problémů nebylo v kampani výrazně zmíněno. Z analýzy mediálního obrazu Jeseníku je zřejmé, že latentní problémy sociálního vyloučení ve městě existují. Nicméně jak politické strany, tak oslovení občané k tomuto tématu nevyjadřují, respektive jako hlavní problém je označován odliv mladých mimo Jeseník a s tím související ne příliš veselé ekonomické vyhlídky. Dle údajů Agentury pro sociální začleňování je i Jeseník potenciálně vystaven migračním vlnám sociálně slabých obyvatel. Lze však usuzovat, že relativně nevelká velikost města navazuje pocit vzájemné společenské provázanosti a z toho vyplývající možné vyčleňování.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 ANO 2011 6 19.3 ano bez zmínky
2 PRO JESENÍK 4 15.65 ne bez zmínky
3 ČSSD 4 15.08 ne bez zmínky
4 TOP 09 3 11.7 ano bez zmínky
5 ODS 2 8.75 ano bez zmínky
6 KSČM 2 7.57 ne bez zmínky
7 KDU-ČSL 2 6.61 ano bez zmínky
8 Občané Jesenicku 1 5.81 ano bez zmínky
9 NEZÁVISLÍ - JESENÍK 1 5.58 ne bez zmínky
10 SSO 0 3.91 - bez zmínky

Jeseník - volební zisk

Jeseník - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.