Krnov

V komunálních volbách 2014 kandidovalo v Krnově celkem 8 politických stran či hnutí. Se šesti mandáty v zastupitelstvu vyšlo z voleb vítězně hnutí ANO 2011. KSČM, ČSSD a sdružení nezávislých kandidátů NEOS získaly po pěti mandátech. Do zastupitelstva se dostaly ještě ODS a KDU-ČSL se třemi mandáty, zatímco koalice DSSS a SPE (Strana pro Evropu) a TOP 09 ve volbách neuspěly. K 1. lednu 2014 mělo město 24 315 obyvatel a úroveň nezaměstnanosti na 13.58 % (konec 2013).

Ve městě působí Agentura pro sociální začleňování, podle jejíž analýzy mezi hlavní problémy obyvatel všech krnovských sociálně vyloučených oblastí patří špatný stav bytových domů, vysoká nezaměstnanost, zadluženost a nízká vzdělanost. Podle údajů ze stejné analýzy existují v Krnově čtyři takové vyloučené oblasti. Na základě činnosti města v nich probíhá terénní sociální činnost, která nicméně není pro řešení problémů dostatečně vhodně nastavená a rozsáhlá.

Za hlavní problémy Krnova shledávají místní obyvatelé špatnou dopravní obslužnost - napojení na Opavu a Ostravu – a s tím související odříznutost od zbytku republiky. Druhým problémem je nedostatečné kulturní vyžití, které by mělo být pozvednuto. Dalším významným problémem je otázka nezaměstnanosti, která do značné míry souvisí s geografickou odříznutostí. Obdobně jako v ostatních případech problematika sociálně vyloučených lokalit nebo soužití s romskou menšinou není hlavní problémem města a o to méně politickým problémem.

Téma vyčleňování

Problematiku sociálně vyloučených lokalit ve svých programech kandidující strany buď vůbec nezmiňují, nebo tak činí pouze velmi povrchně. Například ČSSD tak deklaruje, že problémy sociálně vyloučených lokalit hodlá „řešit“. ODS podle svého programu chce v rámci boje proti sociálnímu vyloučení např. prostřednictvím rozvoje programů zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže, programy prevence patologických jevů a podporou místních organizací aktivních v této oblasti. ANO se pak ve svém programu omezuje na poněkud populisticky znějící doporučení zákazu pobytu pro osoby „opakovaně porušující zákony ČR a obtěžující ostatní spoluobčany“. Obecně se politické strany a hnutí kandidující v komunálních volbách zaměřovaly zejména na praktická témata, jako například zvýšení atraktivity města, pokud jde o kulturní a sportovní vyžití, zvýšení kvality života a řešení situace týkající se lokálních financí, stejně jako podporu investic a vznik pracovních míst. Vzhledem ke geografické poloze města přikládají kandidující strany význam rovněž zlepšení dopravní dostupnosti města. Poměrně frekventovaný tématem bylo i zlepšení úrovně veřejné správy.

Stojí ovšem za zmínění fakt, že ve městě kandidovala i DSSS, což činí ze zkoumaných měst unikát. Nicméně strana nebyla schopna veřejně vyvěsit volební program či vést viditelnou volební kampaň.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 ANO 2011 6 20.17 ano silné -„opakovaně porušující zákony ČR a obtěžující ostatní spoluobčany“.
2 KSČM 5 18.83 ne bez zmínky
3 ČSSD 5 17.14 ano preventivní programy pro snížení kriminality
4 Sdružení SNK ED 5 16.66 ne bez zmínky
5 KDU-ČSL 3 11.78 ano bez zmínky
6 ODS 3 9.83 ano preventivní programy pro snížení kriminality
7 TOP 09 0 4.1 - bez zmínky
8 Koalice DSSS a SPE 0 3.12 - -

Krnov - volební zisk

Krnov - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.