Rýmařov

Rýmařov je město s počtem obyvatel kolem šestnácti tisíc ležící v okrese Bruntál. Jedním ze zásadních problémů Rýmařova, stejně jako zbytku kraje, je nezaměstnanost, která se pohybuje kolem 12 %. S nezaměstnaností je spojené také sociální vyloučení a zhoršení soužití majoritní společnosti s menšinami. S frustrací majority se toto soužití často komplikuje, vznikají sociálně vyloučené lokality a vzájemné interakce se vyostřují. Při dotázání místních obyvatel na zásadní témata, která se Rýmařova dotýkají, zmiňovali onu nezaměstnanost a na druhém místě špatnou dopravní dostupnost města zejména směrem na Olomouc.

Volební kampaň

Na radnici Rýmařova po volbách zasedlo 21 zastupitel. Voleb se zúčastnilo osm politických stran: KDÚ – ČSL, SNK Evropští demokraté, PRO sport a zdraví, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů – BAAF Oldies NV, TOP 09, Česká sociálně demokratická strana, Komunistická strana Čech a Moravy.

Hlavním tématem politických stran v Rýmařově se stalo budování infrastruktury ve městě, které se nejčastěji nachází na předních pozicích programů. Tématem výrazně se opakujícím u více stran je bezpečnost. TOP 09 ve svém programu deklaruje: „podmínkou důstojného života ve městě je pocit bezpečí, proto budeme podporovat slušné občany proti nezodpovědným a nepřizpůsobivým. Jsme proti každé diskriminaci i pozitivní.“ Hlavním mottem volebního plakátu TOP 09 bylo „Pro rozumnou politiku chránící slušné a zodpovědné občany“.Stejně tak sdružení PRO Sport a Zdraví – Rýmařov má ve svých prioritách bezpečnost města, kterou chce zaručit kamerovým systémem. V politickém programu ČSSD nacházíme odkaz na bezpečnost ve městě a rozšíření kamerového systému. ODS kromě bezpečných ulic také nabízí „sociální podporu pouze těm, kteří si ji zaslouží.“ Tato obecná témata byla u jednotlivých stran doplněna specifickými místními tématy. Například podpora sportovních klubů a rekonstrukce jednotlivých oblastí města.

Téma vyčleňování

Žádná z kandidujících stran se nezabývala otázkou sociálně vyloučených a přímo se ani nevyjadřovala k tématu nezaměstnanosti. Náznaky tohoto tématu lze vysledovat pod tematikou bezpečnosti a v případě ODS vidíme odkaz na sociální dávky, které by měly podle strany připadnout pouze slušným občanům.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 ČSSD 6 24.51 ne bez zmínky
2 SNK Evropští demokraté 6 23.91 ano bez zmínky
3 Sdružení nezávislých kandidátů 3 13.27 ano bez zmínky
4 KDU-ČSL 2 10.62 ano bez zmínky
5 KSČM 2 8.65 ano bez zmínky
6 Sdružení nezávislých kandidátů 1 7.58 ne mírné
7 ODS 1 7.38 ne mírné
8 TOP 09 0 4.04 - bez zmínky

Rýmařov - volební zisk

Rýmařov - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.