Vrbno pod Pradědem

Vrbno pod Pradědem je město s počtem obyvatel kolem pěti a půl tisíce ležící v Moravskoslezském kraji, bývalém okrese Bruntál. Moravskoslezský kraj patří k nejdůležitějším průmyslovým regionům střední Evropy. Struktura průmyslu v tomto kraji však působí problémy s nezaměstnaností, která je v současné době 9,9 %. Kromě jevu společného pro celou Českou republiku, kterým je nízká porodnost je kraj zasažen také úbytkem počtu obyvatel z důvodu migrace a tím způsobeným stárnutím obyvatelstva.

Volební kampaň

Ve volbách do zastupitelstva se ve Vrbně volilo 21 zastupitelů. Kandidátní listiny předložilo osm politických stran – ANO 2011, SNK Evropští demokraté, Spolek Přátelé Vrbenska, Komunistická strana Čech a Moravy, Občanské sdružení Pro Vrbno, Strana soukromníků České republiky, Česká strana sociálně demokratická, Sportovci Vrbno p.P. Politické programy všech stran se ve většině témat schodovaly. Hlavním tématem byla prosperita města a jeho rekonstruování a budování. Dále se objevuje téma bezpečnosti a sociálního zabezpečení seniorům a zdravotně postiženým.

Tato obecná témata byla u jednotlivých stran doplněna specifickými místními tématy. V případě KSČM je to podpora místních spolků, Soukromníci ČR prosazují výstavbu elektrárny a program Sportovců Vrbno p. P. je založen na podpoře sportu a sportovních klubů ve Vrbně. Častým tématem volebních sloganů je „bezpečnost“: „Transparentní, bezpečné, prosperující a čisté město“.

Citovaný Občanské sdružení Pro Vrbno chce bezpečného města dosáhnout například také nekompromisním postupem vůči nepřizpůsobivým občanům narušujícím pořádek a občanské soužití. Ve volebním programu figuruje věta „Stop diskriminaci slušných lidí!“

Bezpečnost se stala tématem také v kampani ANO 2011, které chce ve Vrbně zvýšit spolupráci s Policií, popř. založit vlastní Městskou policii. Toto téma je však v obou případech spojené s dopravou. Ve volebním programu ČSSD pojem bezpečnost nalézáme také, tentokrát v položkách, které již strana splnila (zavedení kamerového systému a rozšíření spolupráce s Policií). Také jako jediná otevírá téma sociálních služeb a ubytovacích zařízení. Poslední stranou, která téma bezpečnosti zmiňuje, jsou Sportovci Vrbno p. P., jejíž předposlední bod volebního programu je rozšíření kamerového systému za účelem větší bezpečnosti.

Téma vyčleňování

ODS, KSČM a SNK Evropští demokraté se ve volební kampani bezpečnostní ani sociální tematikou nezabývaly. Žádná z kandidujících stran se nezabývala otázkou sociálně vyloučených a přímo se ani nevyjadřovala k tématu nezaměstnanosti. Náznaky tohoto tématu sledujeme pod tematikou bezpečnosti a u strany Spolek Pro Vrbno je jedinou tučně vyznačenou větou „Stop diskriminaci slušných lidí“, což můžeme považovat za částečně populistické gesto. Z volebních výsledků se však zdá, že takovéto vyjadřování nevede k výraznému úspěchu strany. Ačkoli se ve Vrbně nachází sociálně vyloučená lokalita, k tematizaci dochází jen okrajově a to i mezi obyvateli města. Dle rozhovorů s místními jsou ve městě výrazně větší problémy než sociálně vyloučená lokalita či přímo Romové. Místní k tomuto bodu dodávají, že problémy způsobují nově přistěhovaní zejména Romové – opět – bez vazeb na místní chod obce. Je třeba také dodat, že mnozí nepřímo označují za viníka místního podnikatele, který provozuje ubytovnu právě za účelem sociálního podnikání. V celkovém kontextu se jedná o marginální problematiku života Vrbna pod Pradědem.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 ANO 2011 5 21.11 ano velmi mírné – posílení bezpečnosti
2 ČSSD 5 20.74 ano bez zmínky
3 Pro Vrbno 3 13 ano důraz na dodržování pravidel ze strany nepřizpůsobivých, proti diskriminaci slušných -
4 SNK Evropští demokraté 2 11.68 ne bez zmínky
5 Sportovci 2 10.26 ano -
6 Spolek přátel Vrbenska 2 10.26 ano -
7 KSČM 2 9.1 ne bez zmínky
8 Strana soukromníků ČR 0 3.8 - -

Vrbno pod Pradědem - volební zisk

Vrbno pod Pradědem - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.