Zlaté Hory

Ve volbách kandidovalo celkem 10 politických subjektů, přičemž 8 z nich bylo úspěšných. Neuspělo pouze hnutí ProZlatohorsko a Úsvit přímé demokracie. V roce 2013 čítaly Zlaté Hory 4004 obyvatel, celková nezaměstnanost dosáhla 11 %.

Volební kampaň

Témata volební kampaně ze vyplývají ze špatné dostupnosti Zlatých Hor z vnitrozemí. Hlavním tématem kandidujících subjektů byla zlepšení dopravní dostupnosti Zlatých Hor a podpora nových pracovních míst. Zlaté Hory na první dojem nepůsobí jako lokalita odříznutá od zbytku republiky. Obec je upravená s pokojným lokálním životem. Témata komunálních subjektů je týkají zejména otázky tvorby pracovních míst – jednou z možností je opětovná těžba rud v katastru Zlatých Hor.

Stojí za povšimnutí, že jedním z hlavních společenských témat voleb byla problematika otevřenosti radnice. Hnutí NEZÁVISLÍ 2014 jako jeden ze svých hlavních bodů uvádějí, že „sdružení nevzniklo proti někomu, ale pro něco. Sdružení Zlaté Hory – Náš domov ve stejném duchu podporoval otevřenost a toleranci. V tomto duchu se tak nesl celý 6 stránkový volební program tohoto sdružení. Ideu kultivace kulturního dědictví podporuje i KDU-ČSL. Vyjma dvou výše zmíněných subjektů se strany věnovaly praktickým otázkám – stavby tělocvičny, dopravní obslužnosti, podpory zaměstnanosti, rozvoji turistického ruchu.

Volební kampaní zahýbaly i osobní spory mezi jednotlivými kandidátkami. Jedno z uskupení se rozhodlo uskutečnit veřejnou předvolební debatu v místním kině bez pozvání hlavního politického soka. Část obyvatel tuto aktivitu kvitovala pozitivně – bylo zaplněno kino – druhá skupina namítá, neboť v auditoriu byli přítomni zejména rodinní příslušníci pořádajícího hnutí.

Zajímavostí je, že i přes blízkost Polska žádné z uskupení se nevymezuje proti Polákům pracujících ve Zlatých Horách nebo okolí. A to i přes to, že téma nezaměstnanosti je hlavním tématem komunální politiky. Na to upozorňují i někteří místní obyvatelé – Poláci prý obsazují pracovní místa, která místní odmítají kvůli nízké mzdě. Nicméně i dle místních obyvatel se tento problém nestává jablkem sváru. Sociální oblasti se věnují pouze KSČM, ČSSD a uskupení Nové Zlatohorsko. Komunisté prosazují, aby se část práce pro město prováděla ve spolupráci s Úřadem práce a byli tak zapojeni nezaměstnaní. ČSSD podporuje vyšší prevenci kriminality prostřednictvím monitorovacích kamer a Nové Zlatohorsko podporuje vybudování ubytovny pro sociálně slabé. Je zřejmé, že žádný z těchto bodů primárně necílí proti specifické skupině obyvatel.

Výsledná koalice stran NEZÁVISLÍ 2014, Starostové a nezávislí, ČSSD a Nové Zlatohorsko – Náš Domov představuje uskupení, která zdůrazňují místní sounáležitost a kultivaci regionu na místo představovaní jednotlivých problémů bez širšího kontextu.

Téma vyčleňování

Ačkoli se v obci nachází několik romských rodin, vzájemné soužití nepředstavuje téma, které by hýbalo obcí. Dle oslovených místních obyvatel jsou Romové dobře integrovaní do života obce a nepanuje mezi jednotlivými částmi Zlatých Hor napětí. Podobný pocit jsme získali i během naší návštěvy prostřednictvím rozhovorů s místními obyvateli.

I přes značnou geografickou odlehlost regionu ve Zlatých Horách nedochází ke zdůrazňování tématiky vyčleňování jakékoli skupiny obyvatel. Je zřejmé, že soudržnost obce a s tím související zdůrazňování místního povědomí nebo praktických problémů, ničím nenarušují poklidný život podhorského města. Vzato čistě prakticky, 11% míra nezaměstnanosti je sice výrazně vyšší než činí celorepublikový průměr, ale zároveň nepředstavuje enormní sociální napětí.

Volební výsledky

pořadí strana počet mandátů volební zisk v % koalice vyčleňování
1 NEZÁVISLÍ 2014 4 23.35 ano bez zmínky
2 ČSSD 2 14.49 ano bez zmínky
3 Zlaté Hory - Náš domov 2 12.53 ano bez zmínky
4 STAN 2 11.96 ano bez zmínky
5 KDU-ČSL 2 10.8 ne bez zmínky
6 NOVÉ ZLATOHORSKO 1 9.73 ne bez zmínky
7 KSČM 1 7.61 ne bez zmínky
8 ODS 1 5.49 ne bez zmínky
9 ProZlatohorsko 0 3.75 - bez zmínky
10 ÚSVIT 0 1.81 - bez zmínky

Zlaté Hory - volební zisk

Zlaté Hory - počet mandátů a koalice

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.